Nieuwsregel

- Neem ook zoveel mogelijk deel aan tornooien die de clubs inrichten, het helpt je club in de rangschikking datums kiezen voor Zomer- en Wintertornooien.
- Neem toch al maar eens contact op met je Club... ze kunnen beperkt Petanque toelaten... buiten...
- UITSLAGEN doorsturen van Wintertornooien en Zomertornooien...
- Jeugdtraining op ? ? 2021 om 10u tm 12u in PC ?... contact opnemen met Rudi Vansnick.
- Bekeruitreiking 2019-2020 zal plaatshebben op Zomercircuit KPC Schorpioen van 15 september 2021.
- Bekijk ook af en toe eens onze Facebookpagina.

Na Corona

Beste sportvrienden,

Het is duidelijk dat we in de komende weken nog niet dadelijk opnieuw de petanquehallen mogen openstellen voor onze leden. Laat ons met z’n allen de opgelegde maatregelen respecteren zodat de lock-down periode zo kort mogelijk kan worden gehouden. Het is in het belang van iedereen.

Toch denken we al aan de periode na corona en zullen in de komende weken de voorstellen waar we nu aan werken aan jullie bekend maken. Als provinciale raad willen wij uiteraard al onze Oost-Vlaamse clubs helpen doorheen de moeilijke momenten die er beslist nog komen. Op verschillende vlakken denken we na aan tegemoetkomingen die de clubs zeker kunnen helpen de moeilijkheden te verwerken. Wij beseffen maar al te goed dat de kosten blijven lopen, dat er geen inkomsten zijn. Wij zien waar we als provinciale raad kunnen helpen. Geef ons even wat tijd.

De provinciale kampioenschappen worden afgelast, een beslissing van PFV. En vermoedelijk daaropvolgend ook de Vlaamse kampioenschappen. Wat betreft het 50+ circuit : daar denken we, dat indien de maatregelen na 3 mei zouden worden afgebouwd we het 50+ circuit zullen kunnen opstarten. Desgevallend een paar weken extra opschuivend. Maar we zijn afhankelijk van de maatregelen en zullen ons daar dan ook naar richten. Meerdere scenario’s worden zeker bekeken en ten gepaster tijde aan jullie bekend gemaakt.

Verder, de administratieve aspecten in het oog houdend, de transferperiode wordt NIET verlengd, al hadden we dit zeker graag anders gezien. We krijgen heel wat vragen binnen omtrent hoe en wat, doch door de beslissingen genomen door PFV kunnen wij alleen maar bevestigen dat 16 april de deadline blijft. Wat inschrijvingen van nieuwe leden betreft : daar is zeker nog voldoende tijd voor, overhaast niets en zorg voor een rustige sfeer naar jullie bestaande en eventueel nieuwe leden.

Tot slot toch nog even aandringen om de maatregelen strikt op te volgen, zodat we snel terug de pointage of het schieten kunnen hervatten in een competitieve sfeer.

Aan iedereen hou je gezond en zorg ook voor de anderen.

met sportieve groeten,

Vansnick Rudi   voorzitter
Petanque Federatie Vlaanderen - afdeling Oost-Vlaanderen
Dendermondesteenweg 143   9070  Destelbergen (Belgium)
Mail : secretariaat@pfv-ovl.be
GSM : 0475/28 16 32   -  Tel.  : 09/329 39 16


Hits: 2352