Recreanten

Naast het competitieve willen we eveneens aandacht besteden aan de recreanten. In vele clubs zijn zij meestal de honkvaste leden, die week na week hun partijtje petanque komen spelen. Daarmee ook zorg dragende voor de nodige inkomsten die de club nodig heeft.

Vanaf 2022 willen we ook voor hen een vorm van competitie aanbieden. Specifieke recreanten tornooien waarbij geen competitieve leden mogen deelnemen zodat ze op hun niveau kunnen strijden voor de winst. Meestal zien we hen aantreden in de “open tornooien”, doch daar komen ook de competitie-spelers en daardoor zijn deze tornooien voor hen dan ook minder toegankelijk en aantrekkelijk.