Communicatie aan clubs – C02 meters – 20/10/2021

Beste club bestuurders,

Wij willen uw aandacht vestigen op de toepassing van de regels beschreven in het addendum aan het reglement wintercompetitie 2021-2022.

Teneinde te zorgen voor een gezonde speelomgeving en tevens ook conform de maatregelen opgelegd door de overheid, dient elke club de nodige aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit zeker tijdens de wedstrijden van de wintercompetitie. De toepassing van de voorziene maatregelen in verband met de CO2 meters dient strikt te worden opgevolgd teneinde problemen te vermijden. 
Eens de CO2 meter een waarde boven de 1200 ppm aangeeft dient de club onmiddellijk initiatief te nemen door desgevallend de wedstrijden stil te leggen. Pas als de waarde voldoende is gezakt (onder de 900 ppm) kan men de wedstrijden terug aanvatten.
Hierna extract uit het addendum van 30/9/2021 opgesteld door PFV.

Wat indien de CO2-meter een waarde bereikt van 900 ppm? 

  • bijkomende beheersmaatregelen moeten genomen worden op basis van het ventilatieplan om de aanvoer van verse lucht te verhogen. 

Wat indien de CO2-meter een waarde bereikt van 1200 ppm? 

  • de uitbater dient te voorzien in een erkend systeem voor de luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. 
  • Wanneer bovenstaand systeem niet aanwezig is, dient iedereen de ruimte te verlaten tot de waarde opnieuw onder 900 ppm is gezakt. De wedstrijd wordt vervolgens hervat rekening houdende met de genoteerde scores op het ogenblik van de onderbreking. 
  • Het begin- en einduur van de onderbreking worden op het wedstrijdblad genoteerd. 

Wat indien de waarde na 30 minuten nog steeds niet onder de 900 ppm is gezakt? 

  • De wedstrijd wordt gestaakt. 
  • Alle bepalingen uit artikel 9.2. van het reglement van de wintercompetitie 2021/2022 zijn van kracht met uitzondering van de lengte van de wachttijd (30 minuten i.p.v. 1 uur).

Wij zullen in de komende weken toezicht houden op de toepassing van deze maatregelen en de nodige acties ondernemen indien geen gevolg wordt gegeven aan deze oproep.

met sportieve groeten,

Mondmaskerplicht

PC Moeskroen ligt in Wallonië en dus is hier het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht.

1/10/2021 : In Wallonië en Brussel blijven de oude mondmaskerregels gelden. Hier moet je dus wel nog een mondmasker dragen op het werk, in de horeca en in winkels.