Addendum wintercompetitie 2022-23

Naar aanleiding van de meest recente wijzigingen in het internationaal Officieel Petanque Reglement en in functie van de verdere groei van onze federatie en mogelijkheden voor al onze leden vaardigt het bestuursorgaan via onderhavig addendum enkele aanpassingen uit aan het reglement van de provinciale en Vlaamse wintercompetitie 2022/2023.  Deze aanpassingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2022. 

Lees hier het addendum

Wintertornooien 2022-23

De lijst van de wintertornooien 2022-2023 van Oost-Vlaanderen wordt momenteel verder samengesteld op basis van de informatie die we ontvangen van de clubs. 20 oktober is de deadline voor inzenden van de club-voorstellen. Er zal nog een vergadering plaats hebben waarop deze kalender zal besproken worden en definitief zal worden vastgelegd.

Ook zullen we het tornooi reglement bespreken en definitief maken.