Addendum wintercompetitie 2022-23

Naar aanleiding van de meest recente wijzigingen in het internationaal Officieel Petanque Reglement en in functie van de verdere groei van onze federatie en mogelijkheden voor al onze leden vaardigt het bestuursorgaan via onderhavig addendum enkele aanpassingen uit aan het reglement van de provinciale en Vlaamse wintercompetitie 2022/2023.  Deze aanpassingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2022. 

Lees hier het addendum